Recent Werk

Inspirerende gids ‘Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk’

In het kader van SMOVE schreef Trage Wegen een publicatie die aantoont dat duurzaam recreatief verkeer opbrengt voor milieu en economie, aan de hand van cijfers en 16 praktische voorbeelden. Het ontwerp en de samenstellng werd door ons verzorgd in nauw overleg met de klant. Het resultaat is een aantrekkelijke, mooi geillustreerde gids die ondertussen zijn weg gevonden heeft naar heel wat overheden, toeristische diensten en uitbaters van recreatieve bestemmingen.

Trage Wegen