Recent Werk

Huisstijl ‘SMOVE’

In 2012 werd SMOVE gelanceerd, een inspirerend project dat iedereen wil aanzetten tot meer duurzame verplaatsingen. Het initiële logo en de site vormden de basis om de huisstijl gaandeweg verder te ontwikkelen en te verfijnen. Deze huisstijl werd toegepast in de lay-out van verschillende drukwerken en beursmaterialen, zoals een banner, eventvlag, flyer, poster, nieuwsbriefheader enz.

Netwerk Duurzame Mobiliteit